• Ώρες Λειτουργίας - Δευτ- Παρ: 7:00-20:00
  • Σάββατο: 08:30-15:00
  • Ώρες Λειτουργίας - Δευτ- Παρ: 7:00-19:00 Σάββατο: 9:30-14:00 Κυριακή:9:00 - 15:00
// need to have the same with set from JS on both divs. Otherwise it can push stuff around in HTML var trp_ls_shortcodes = document.querySelectorAll('.trp_language_switcher_shortcode .trp-language-switcher'); if ( trp_ls_shortcodes.length > 0) { // get the last language switcher added var trp_el = trp_ls_shortcodes[trp_ls_shortcodes.length - 1]; var trp_shortcode_language_item = trp_el.querySelector( '.trp-ls-shortcode-language' ) // set width var trp_ls_shortcode_width = trp_shortcode_language_item.offsetWidth + 16; trp_shortcode_language_item.style.width = trp_ls_shortcode_width + 'px'; trp_el.querySelector( '.trp-ls-shortcode-current-language' ).style.width = trp_ls_shortcode_width + 'px'; // We're putting this on display: none after we have its width. trp_shortcode_language_item.style.display = 'none'; }
What are you looking for?

Αιματολογικές Εξετάσεις

Αιματολογικές Εξετάσεις

Στο εγκεκριμένο εργαστήριο της MIKROLAB διενεργούνται όλες οι αιματολογικές εξετάσεις.

Με τον όρο check up εννοούμε το πλήθος πληροφοριών που μπορούμε να λάβουμε για τη λειτουργία του οργανισμού μας μέσω των κλασικών αιματολογικών εξετάσεων.

Βασικές εξετάσεις που ζητούνται είναι η γενική αίματος, ο βιοχημικός έλεγχος, ο ορμονολογικός και η γενική εξέταση ούρων.

Από τη γενική αίματος ελέγχουμε τα ερυθρά αιμοσφαίρια, τον αιματοκρίτη και την αιμοσφαιρίνη από όπου θα κρίνουμε αναλόγως των επιπέδων τους αν υπάρχει αναιμία. Στη γενική αίματος θα ελέγξουμε επίσης  τον αριθμό των λευκών αιμοσφαιρίων, η αύξηση των λευκών ή η μείωση υποδηλώνει την ύπαρξη κάποιας λοίμωξης για το είδος της λοίμωξης μια πρώτη εικόνα μας δίνει  ο τύπος των λευκών,το ποσοστό δηλαδή των ουδετεροφίλων, των λεμφοκυττάρων , των μονοπύρηνων των ηωσινόφιλων. Η ουδετεροφιλία συνήθως συνηγορεί υπέρ μικροβιακής λοίμωξης ενώ η λεμφοκυττάρωση υπέρ ιογενούς, τη διάγνωση βέβαια θα θέσει ο αναλυτικός ιολόγικος ή μικροβιακός έλεγχος, πάντα πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη μας τη γενική και καλλιέργεια ούρων, την πιο συχνά  απαντώμενη λοίμωξη του ανθρώπινου οργανισμού

Ένας βασικός βιοχημικός έλεγχος περιλαμβάνει ένζυμα του ήπατος SGOT, SGPT, ALP, χολερυθρίνη καθώς και τη GT, βασικό δείκτη χολόστασης, την ουρία, κρεατινίνη όπου αποτελούν τους βασικούς δείκτες νεφρικής λειτουργίας. Ο λιπιδαιμικός έλεγχος περιλαμβάνει την  ολική χοληστερόλη, την LDL, HDL, τα τριγλικερίδια που αποτελούν δείκτες στεφανιαίας νόσου και πρέπει να ελέγχονται σε τακτά χρονικά διαστήματα.

Σε ένα πλήρη αιματολογικό έλεγχο δε θα έπρεπε  να λείπει η CRP  και η ΤΚΕ ως δείκτες φλεγμονής, είναι οι πρώτες εξετάσεις που πρέπει να ζητηθούν  προκειμένου να διαπιστώσει ο κλινικός ιατρός την ύπαρξη φλεγμονώδους κατάστασης. Στη συνέχεια χρειάζεται να πραγματοποιηθεί εξειδικευμένος έλεγχος διερεύνησης για την ανάδειξη του αιτιολογικού παράγοντα.

Στις αιματολογικές εξετάσεις που συνίσταται να γίνονται ετησίως πρέπει να ελέγχεται και η λειτουργία του θυρεοειδούς αδένα. Οι βασικές ορμόνες που εξετάζονται είναι η TSH, T3 και η FT4 , ο ρυθμιστής του θυρεοειδούς αδένα είναι η ΤSH, σε περίπτωση που βρεθεί αυξημένη ή μειωμένη, τότε χρήζει  πλήρης διερεύνησης με τις Τ3 Τ4 και τα αντισώματα anti TPO και anti TG.

Ο αιματολογικός έλεγχος συνίσταται να γίνεται ετησίως  από την ηλικία των 2 ετών, αποτελεί δείκτη πρόληψης όλων των ασθενειών καθώς επίσης οδηγεί στην έγκαιρη διάγνωση νοσημάτων και την εκκίνηση ανάλογης θεραπείας.

Τα εργαστήρια μας ακολουθούν τις οδηγίες του Παγκοσμίου Οργανισμού Υγείας όσο αφορά τις μεθόδους διάγνωσης, τη λήψη και μεταφορά δειγμάτων και κυρίως τις τιμές αναφοράς όλων των εξετάσεων.

Check Up

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την υπηρεσία μπορείτε να μας καλείτε στο: 2106855799