• Ώρες Λειτουργίας - Δευτ- Παρ: 7:00-20:00
  • Σάββατο: 08:30-15:00
  • Ώρες Λειτουργίας - Δευτ- Παρ: 7:00-19:00 Σάββατο: 9:30-14:00 Κυριακή:9:00 - 15:00
// need to have the same with set from JS on both divs. Otherwise it can push stuff around in HTML var trp_ls_shortcodes = document.querySelectorAll('.trp_language_switcher_shortcode .trp-language-switcher'); if ( trp_ls_shortcodes.length > 0) { // get the last language switcher added var trp_el = trp_ls_shortcodes[trp_ls_shortcodes.length - 1]; var trp_shortcode_language_item = trp_el.querySelector( '.trp-ls-shortcode-language' ) // set width var trp_ls_shortcode_width = trp_shortcode_language_item.offsetWidth + 16; trp_shortcode_language_item.style.width = trp_ls_shortcode_width + 'px'; trp_el.querySelector( '.trp-ls-shortcode-current-language' ).style.width = trp_ls_shortcode_width + 'px'; // We're putting this on display: none after we have its width. trp_shortcode_language_item.style.display = 'none'; }
What are you looking for?

Αιματολογικό Τμήμα

mikrolab diagnostiko testing giatro

Αιματολογικό Τμήμα

Το προσωπικό του αιματολογικού εργαστηρίου MIKROLAB διασφαλίζει την ποιότητα και την εγκυρότητα των αποτελεσμάτων μέσω περιοδικών ποιοτικών ελέγχων.

Όλες οι εξετάσεις πραγματοποιούνται με αυτόματους αναλυτές, οι οποίοι ελέγχονται τακτικά από το προσωπικό των κατασκευαστριών εταιρειών.

Στο Αιματολογικό Τμήμα διενεργούνται ενδεικτικά οι παρακάτω εξετάσεις :

  • έλεγχος αναιμίας,
  • διαταραχές λευκών,
  • θρομβοπενία,
  • μικροσκόπηση γεν. αίματος (πλακάκι)
  • έλεγχος θρομβοφιλίας

Αιματολογικό

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την υπηρεσία μπορείτε να μας καλείτε στο: 2106855799