• Ώρες Λειτουργίας - Δευτ- Παρ: 7:00-20:00
  • Σάββατο: 08:30-15:00
  • Ώρες Λειτουργίας - Δευτ- Παρ: 7:00-19:00 Σάββατο: 9:30-14:00 Κυριακή:9:00 - 15:00
// need to have the same with set from JS on both divs. Otherwise it can push stuff around in HTML var trp_ls_shortcodes = document.querySelectorAll('.trp_language_switcher_shortcode .trp-language-switcher'); if ( trp_ls_shortcodes.length > 0) { // get the last language switcher added var trp_el = trp_ls_shortcodes[trp_ls_shortcodes.length - 1]; var trp_shortcode_language_item = trp_el.querySelector( '.trp-ls-shortcode-language' ) // set width var trp_ls_shortcode_width = trp_shortcode_language_item.offsetWidth + 16; trp_shortcode_language_item.style.width = trp_ls_shortcode_width + 'px'; trp_el.querySelector( '.trp-ls-shortcode-current-language' ).style.width = trp_ls_shortcode_width + 'px'; // We're putting this on display: none after we have its width. trp_shortcode_language_item.style.display = 'none'; }
What are you looking for?

Αιμοληψία κατ΄οίκον

mikrolab diagnostiko ypiresies at home

Αιμοληψία κατ΄οίκον

Το κέντρο μας παρέχει τη δυνατότητα αιμοληψίας στο χώρο σας με ένα απλό τηλεφωνικό ραντεβού.

Για τις προετοιμασίες των εξετάσεων μπορείτε να ενημερωθείτε από εδώ ή από το τηλεφωνικό μας κέντρο κατά τον προγραμματισμό του ραντεβού.

Ο Υπεύθυνος Αιμοληψίας σας ενημερώνει για την ημερομηνία παραλαβής των αποτελεσμάτων. Επίσης, με την υπογραφή του Εντύπου Συναίνεσης (σε συμμόρφωση με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό περί Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (GDPR-EE 2016/679) μπορούν αυτά να αποσταλούν στην διεύθυνση του προσωπικού σας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), είτε στην διεύθυνση (e-mail) του αρμόδιου ιατρού σας.

Αιμοληψία

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την υπηρεσία μπορείτε να μας καλείτε στο: 2106855799