• Ώρες Λειτουργίας - Δευτ- Παρ: 7:00-20:00
  • Σάββατο: 08:30-15:00
  • Ώρες Λειτουργίας - Δευτ- Παρ: 7:00-19:00 Σάββατο: 9:30-14:00 Κυριακή:9:00 - 15:00
// need to have the same with set from JS on both divs. Otherwise it can push stuff around in HTML var trp_ls_shortcodes = document.querySelectorAll('.trp_language_switcher_shortcode .trp-language-switcher'); if ( trp_ls_shortcodes.length > 0) { // get the last language switcher added var trp_el = trp_ls_shortcodes[trp_ls_shortcodes.length - 1]; var trp_shortcode_language_item = trp_el.querySelector( '.trp-ls-shortcode-language' ) // set width var trp_ls_shortcode_width = trp_shortcode_language_item.offsetWidth + 16; trp_shortcode_language_item.style.width = trp_ls_shortcode_width + 'px'; trp_el.querySelector( '.trp-ls-shortcode-current-language' ).style.width = trp_ls_shortcode_width + 'px'; // We're putting this on display: none after we have its width. trp_shortcode_language_item.style.display = 'none'; }
What are you looking for?

Tag Archives: Covid-19

mikrolab diagnostiko covid

Τεστ Κορωνοιού SARS COV 2: η σπουδαιότητα της σωστής λήψης.

Η μέθοδος διάγνωσης της   ενεργούς  λοίμωξης από το  στέλεχος   κορονοιού  SARS COV 2 βάση του  ECDC  ( ευρωπαϊκό  κέντρο  λοιμώξεων ) είναι η μοριακή ανίχνευση νουκλεϊκού οξέος (κύτταρα του ιού)  από ρινοφαρυγγικό δείγμα   ενώ δεν έχει αναγνωριστεί η ορολογική ( εξέταση αίματος ).

Κατάλληλο δείγμα αποτελεί το ρινοφαρυγγικό  και το  στοματοφαρυγγικό  του οποίου  η λήψη πρέπει να γίνεται   με ειδικό εύκαμπτο στυλεό  αλλά και σωστό  χειρισμό προκειμένου να παρθεί πλούσιο σε κύτταρα δείγμα. Έχουν πολλές φορές αναφερθεί  τεστ του ιού  με ψευδώς  αρνητικά αποτελέσματα , αυτό έγκειται σε λήψη πτωχού δείγματος  λόγω κακού χειρισμού ή και χρήση  ακατάλληλου  εξοπλισμού.  Αξίζει  βεβαίως  να σημειωθεί ότι σημαντική είναι  η φάση ενεργότητας του ιού , αν βρίσκεται σε αποδρομή η σε  αρχικά στάδια το ιοικό φορτίο μπορεί να είναι αρκετά χαμηλό και να μας δώσει ένα ψευδώς αρνητικό αποτέλεσμα ή ένα αμφίβολο (οριακό) . Σε αυτή την περίπτωση ο εργαστηριακός ιατρός θα πρέπει να ζητήσει ένα επαναληπτικό δείγμα προκειμένου να δοθεί η σωστή διάγνωση και να παρθούν τα κατάλληλα μέτρα