• Ώρες Λειτουργίας - Δευτ- Παρ: 7:00-20:00
  • Σάββατο: 08:30-15:00
  • Ώρες Λειτουργίας - Δευτ- Παρ: 7:00-19:00 Σάββατο: 9:30-14:00 Κυριακή:9:00 - 15:00
// need to have the same with set from JS on both divs. Otherwise it can push stuff around in HTML var trp_ls_shortcodes = document.querySelectorAll('.trp_language_switcher_shortcode .trp-language-switcher'); if ( trp_ls_shortcodes.length > 0) { // get the last language switcher added var trp_el = trp_ls_shortcodes[trp_ls_shortcodes.length - 1]; var trp_shortcode_language_item = trp_el.querySelector( '.trp-ls-shortcode-language' ) // set width var trp_ls_shortcode_width = trp_shortcode_language_item.offsetWidth + 16; trp_shortcode_language_item.style.width = trp_ls_shortcode_width + 'px'; trp_el.querySelector( '.trp-ls-shortcode-current-language' ).style.width = trp_ls_shortcode_width + 'px'; // We're putting this on display: none after we have its width. trp_shortcode_language_item.style.display = 'none'; }
What are you looking for?

Αιμοληψία Παίδων

mikrolab diagnostiko ypiresies IMG 6a253ede3ca1ee956062b33203d7971e V

Αιμοληψία Παίδων

Η εμπειρία του προσωπικού σε αιμοληψίες βρεφών και μικρών παιδιών σε συνδυασμό με το ζεστό και φιλικό χώρο κάνουν την εμπειρία της επίσκεψης πιο ανώδυνη, καθιστώντας ολόκληρη τη διαδικασία πιο εύκολη τόσο για εκείνα όσο και για τους γονείς.

Αιμοληψία

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την υπηρεσία μπορείτε να μας καλείτε στο: 21068557992106855799