• Ώρες Λειτουργίας - Δευτ- Παρ: 7:00-20:00
  • Σάββατο: 08:30-15:00
  • Ώρες Λειτουργίας - Δευτ- Παρ: 7:00-19:00 Σάββατο: 9:30-14:00 Κυριακή:9:00 - 15:00
// need to have the same with set from JS on both divs. Otherwise it can push stuff around in HTML var trp_ls_shortcodes = document.querySelectorAll('.trp_language_switcher_shortcode .trp-language-switcher'); if ( trp_ls_shortcodes.length > 0) { // get the last language switcher added var trp_el = trp_ls_shortcodes[trp_ls_shortcodes.length - 1]; var trp_shortcode_language_item = trp_el.querySelector( '.trp-ls-shortcode-language' ) // set width var trp_ls_shortcode_width = trp_shortcode_language_item.offsetWidth + 16; trp_shortcode_language_item.style.width = trp_ls_shortcode_width + 'px'; trp_el.querySelector( '.trp-ls-shortcode-current-language' ).style.width = trp_ls_shortcode_width + 'px'; // We're putting this on display: none after we have its width. trp_shortcode_language_item.style.display = 'none'; }
What are you looking for?

Υπηρεσίες

Υπηρεσίες

Προσφερόμενες Υπηρεσίες

Επιλέξτε την υπηρεσία που θα θέλατε και κλείστε ραντεβού.

Προσωπικό με μεγάλη εμπειρία σε αιμοληψίες βρεφών και μικρών παιδιών

Στο Μικροβιολογικό εργαστήριο μας εκτελείται ένα ευρύ φάσμα εργαστηριακών εξετάσεων

Όλες οι εξετάσεις πραγματοποιούνται με αυτόματους αναλυτές, οι οποίοι ελέγχονται τακτικά

Οι ορμονολογικές εξετάσεις αφορούν σε μετρήσεις ορμονών, και χρησιμεύουν στον έλεγχο ενδοκρινών αδένων

Tο Βιοχημικό Τμήμα του εργαστηρίου MIKROLAB που είναι πλήρως εξοπλισμένο με υπερσύγχρονους αναλυτές SIEMENS , SYSMEX κ.α.

Στα διαγνωστικά εργαστήρια του MIKROLAB πραγματοποιούνται άμεσα και οι πιο εξειδικευμένες ανοσολογικές διαγνώσεις

Στο Τμήμα Μοριακής Διάγνωσης των διαγνωστικών κέντρων  MIKROLAB πραγματοποιούνται έλεγχος λοιμωδών νοσημάτων με μέθοδο PCR ,μεταλλάξεις γονιδίων που συνδέονται με τη θρομβοφιλία , κληρονομικά νοσήματα κ.α.

Στη MIKROLAB διενεργούνται όλα τα προνομιακά check up που είναι απαραίτητα ανάλογα με την ηλικία και το φύλλο

Οι ορμονολογικές εξετάσεις αφορούν σε μετρήσεις ορμονών, και χρησιμεύουν στον έλεγχο ενδοκρινών αδένων

Πλήρης αιματολογικός έλεγχος ύστερα από λοίμωξη covid 19 ,δείκτες φλεγμονής, καρδιακοί, θρόμβωσης στη μοναδική τιμή 65 €